Extra årsmöte 7/8 kl 17:00 i lägret!

Med anledning av proposition om stadgeändring kommer vi ha ett extra årsmöte.

På lördag den 5 mars kl. 13.00 håller Gutars Bågskyttar årsmöte i domkyrkans församlingshem, Norra Kyrkogatan 2 i Visby. 

Innan mötet måste alla medlemmar betala in medlemsavgiften på föreningens Plusgirokonto: 4216356–8. Det kostar 75 kr för personer i åldrarna 0–11 år. Från och med året man fyller 12 år kostar medlemsavgiften 150 kr. Du ska skriva vem betalningen avser.

När du kommer till församlingshemmet blir du avprickad i en röstlängd som vår kassör Håkan Creutz ansvarar för. Meddela även till honom om du har med dig en fullmakt.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer vi få en stadsvandring. 

Årsmötesmiddagen kommer att tillagas av Camia.
Vi rekommenderar att du klär dig medeltida. Det förhöjer stämningen för alla.

Du ska anmäla om du vill delta i årsmötet senast på den 19 februari via mail till camia.eklof@edu.gotland.se.

Du ska även meddela om du har matallergier/behov av särskild kost.

Vår kassör Håkan Creutz, hakancreutz@gmail.com  tar emot äskningar om reseersättning efter genomfört årsmöte. 

 
Rulla till toppen