Tävlingsregler långbåge

Tävlingsregler

Regler för Gutars Bågskyttars medeltida långbågetävling

§ 1 Tävlingsform


Tävlingen består av två olika ronder vars poäng räknas samman till ett slutresultat. 
Först skjuts en Royal Round från 20, 30 och 40 meter i serier om 6 pilar på varje avstånd. Sedan skjuts en Rattle Round från 30 meter med så många pilar man hinner på 30 sekunder. 
Tävlingen skjuts på femringad 120-cm-tavla med poängräkningen 5, 4, 3, 2, 1 för varje färg. Vid tveksamhet vid bedömning av pil tillkallas domare. 
Studs i tavlan ger ingen poäng utan pilen måste sitta kvar för att räknas.
Två skyttar skjuter samtidigt på varje tavla, men man kan inte räkna med att få skjuta på samma tavla genom hela tävlingen.

Priser delas ut till de tre främsta skyttarna totalt, till de tre bäst placerade skyttarna med helträbåge, till bästa kvinnliga skytt samt till bästa junior flicka och pojke (t.o.m det år man fyller 17).

Tävlande måste fylla minst 10 år under året. 

 

§ 2 Kvalificering


För att gå vidare till nästa omgång krävs att skytten på 20 meter fått minst 20 poäng, på 30 meter minst 15 poäng och på 40 meter minst 10 poäng.

 

§ 3 Utrustning


Bågen måste vara av godkänd långbågetyp, glasfiber- och kolfiberlaminat godkänns. Bågens styrka får ej överstiga 70 pund, enligt märkningen på bågen.
Helträbåge får vara laminerad med olika träslag och ha delar av naturmaterial. Från 2024 behöver helträbåge inte längre ha sträng av naturmaterial. 
Pilarna måste vara av naturmaterial med naturfjäder. Plastnock godkänns inte. Spetsarna får inte vara skärande och bör vara nitade, för att inte lossna och sitta kvar i tavlan. Pilarnas och spetsarnas diameter får ej överstiga 10mm.
Samma båge och pilar skall användas genom hela tävlingen. 
De tävlande måste vara medeltidsklädda (ca 1300-tal). 

 

§ 4 Skjutningen och hantering av vapnet

På skjutlinjen måste man stå med en fot på varje sida om linjen och man måste hålla bågen på ett så pass lodrätt sätt att man inte stör sina medtävlare.
Man skall dra upp strängen med mellandrag, dvs ha pilen mellan två fingrar på strängen.
Uppdragen båge får endast riktas mot målet och aldrig högre än vad som krävs för att träffa tavlan. Efter en varning kan tävlingsledaren avvisa skytt från tävlingen.

 

§ 5 Materialfel

Materialfel uppmärksammas genom att man tillkallar domare med höjd båge eller hand. Materialfelet får aldrig fördröja tävlingen mer än 10 minuter. Reservbåge får användas om sådan finns. 

 

§ 6 Anmälan

Anmälan sker på tävlingsplatsen till tävlingsledningen innan start. Ange medeltida och nutida namn vid anmälan.
Vapenkontroll, anmälan till tävlingsledningen samt betalning av startavgift måste göras av alla skyttar senast en timme innan tävlingsstart.

 

§ 7 Resultat

Resultatlista publiceras på Gutars Bågskyttars hemsida.

Rulla till toppen