Styrelsen

Ordförande:
Camia Eklöf Lindgren “Nola Korpklo”
camia.eklof@edu.gotland.se

Vice ordförande / Materialförvaltare:
Lennart Olofsson “Hallbroen”
lennart@hallbros.se

Kassör:
Håkan Creutz “Håkan den Röde”
hakancreutz@gmail.com

Sekreterare:
Tom Westerholm “Leonel”
tom.w@telia.com

IT-ansvarig:
Elbereth Åhlberg “Elbereth”
elberethaa@gmail.com

Skytteansvarig:
Lena Eklund “Christina Carlsdotter av Eklunda”
lena_eklund@bredband.net

Övrig ledamot:
Ulrika Bellner “Sol av Bellsjö”
u.bellner@hotmail.se