Styrelse

Ordförande:
Camia Eklöf Lindgren “Nola Korpklo”
camia.eklof@edu.gotland.se

Kassör:
Håkan Creutz “Håkan den Röde”
hakancreutz@gmail.com

Sekreterare/vice ordförande:
Lena Eklund “Christina Carlsdotter av Eklunda”
lena_eklund@bredband.net

IT-ansvarig:
Elbereth Åhlberg “Elbereth”
elberethaa@gmail.com

Skytteansvarig:
Tom Westerholm “Leonel”
tom.westerholm@motumskane.se

Materialansvar:
Filip Gandarve “Gandarn”
filipwiliam@gmail.com

Ledamot:
Björn Nordberg “Nallen”
bjorngnordberg@gmail.com

Rulla till toppen