Styrelse

Ordförande:
Camia Eklöf Lindgren “Nola Korpklo”
camia.eklof@edu.gotland.se

Kassör/vice ordförande:
Håkan Creutz “Håkan den Röde”
hakancreutz@gmail.com

Sekreterare:
Lena Eklund “Christina Carlsdotter av Eklunda”
lena_eklund@bredband.net

IT-ansvarig:
Elbereth Åhlberg “Elbereth”
elberethaa@gmail.com

Skytteansvarig:
Tom Westerholm “Leonel”
tom.w@telia.com

Materialansvar:
Filip Gandarve “Gandarn”
filip@gandarve.se

Övrig ledamot:
Ulrika Bellner “Sol av Bellsjö”
u.bellner@hotmail.se

Scroll to Top