Medlemsinformation

Hej Gutars!
Nytt år, nya möjligheter.
I 2021 års första medlemsinformation bjuder vi in till digitalt årsmöte den 13 mars. Information om anmälan och genomförande kan du läsa om i medlemsinfot.

Medlemsavgiften betalas in på plusgiro 421 63 56-8. Avgiften för 2020 är 150 kr för medlemmar från det år man fyller 12 år och upp, 75 kr för medlemmar 0-11 år.
Ange fullständigt namn.
 
Hälsningar från styrelsen!
Medeltida jul 2019
Tornerspel i Lojsta

Medlemsavgift
Medlemsavgiften kan betalas in på plusgiro 421 63 56-8. Avgiften för 2020 är 150 kr för medlemmar från det år man fyller 12 år och upp, 75 kr för medlemmar 0-11 år.

Ange vem/vilka betalningen gäller.

Din karaktär
Styrelsen vill gärna utveckla våra framträdanden under tornerspelen genom att skyttarna förstärker sina karaktärer. Tänk igenom hur du vill att härolden presenterar dig. Begränsa det till 3 ord som beskriver din karaktär och maila orden till Ulrika Bellner, u.bellner@hotmail.se som kommer att sammanställa dessa. Vi vill synas, höras och få mer tid under alla tornerspel!

Klubbmärken finns att köpa!
Varje märke är 2*2,5 cm stort och ser ut som vår vapensköld. Kontakta vår kassör Håkan Creutz, hakancreutz@gmail.com, om du vill köpa ett klubbmärke. Ett märke kostar 100 kr.
Det går även att få tryck på kläder med vårt klubbmärke, via Swedol i visby.

Försäkring
Vi är försäkrade via Länsförsäkringar där det finns två försäkringar tecknade. En företagsförsäkring som är en egendoms- och ansvarsförsäkring. Den täcker våra inventarier i våra lagerlokaler samt skadestånd för person och sakskada för evenemang genom föreningens verksamhet. Den andra är en kollektiv olycksfallsförsäkring. Den täcker olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, medlemmar i Gutars Bågskyttar, under aktiviteter i föreningens regi samt under den direkta färden till och från aktiviteter.

Vill ni ha mer information eller anmäla en skada ta kontakt med någon i styrelsen.

Scroll to Top