Medlemsinformation

Hej Gutars!

Tack för en fantastiskt genomförd medeltidsvecka!

Nästa punkt för året är den nära förestående Fåröträffen. Lite senare blir det även medeltida jul.

Medeltida jul 2019
Tornerspel i Lojsta

Medlemsavgift
Medlemsavgiften kan betalas in på plusgiro 421 63 56-8. Avgiften för 2022 är 150 kr för medlemmar från det år man fyller 12 år och upp, 75 kr för medlemmar 0-11 år.

Ange vem/vilka betalningen gäller.

Klubbmärken finns att köpa!
Varje märke är 2*2,5 cm stort och ser ut som vår vapensköld. Kontakta vår kassör Håkan Creutz, hakancreutz@gmail.com, om du vill köpa ett klubbmärke. Ett märke kostar 100 kr.
Det går även att få tryck på kläder med vårt klubbmärke, via Swedol i Visby.

Försäkring
Vi är försäkrade via Länsförsäkringar där det finns två försäkringar tecknade. En företagsförsäkring som är en egendoms- och ansvarsförsäkring. Den täcker våra inventarier i våra lagerlokaler samt skadestånd för person och sakskada för evenemang genom föreningens verksamhet. Den andra är en kollektiv olycksfallsförsäkring. Den täcker olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, medlemmar i Gutars Bågskyttar, under aktiviteter i föreningens regi samt under den direkta färden till och från aktiviteter.

Vill ni ha mer information eller anmäla en skada ta kontakt med någon i styrelsen.

Scroll to Top